شتابدهنده نوشار با هدف حمایت از طرح‌های نوآورانه و کسب‌وکار در حوزه مدیریت شهری و شهر هوشمند توسط تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تهران و شریف بنیان‌گذاری شد و هم‌اکنون اولین چرخه از برنامه شتابدهی آغاز شده‌است و تیم‌ها در حال آماده‌شدن برای استقرار هستند.